Bent u op zoek naar:

  • een communicatieve spreker
  • een bijzondere opening van uw congres
  • motivatie en inspiratie voor uw werkverband
  • of juist naar beeld- en vormgevingadvies?

Vorming, toerusting en coaching

Aan groepen werkzaam binnen eenzelfde werkverband of met een gezamenlijke spiritualiteit, biedt Bureau Beeldzin trainingen aan met het doel te werken aan verandering en bezielde samenwerking. Hoe kunnen de leden van een groep elkaar opnieuw inspireren? Wat kun je van jezelf inzetten en hoe leer je dat? Hoe kom je samen tot die verandering en bezieling? Hierbij kunnen film, beeld en het Levenbeschouwelijk Mozaïekspel ingezet worden.