Bent u op zoek naar:

  • een communicatieve spreker
  • een bijzondere opening van uw congres
  • motivatie en inspiratie voor uw werkverband
  • of juist naar beeld- en vormgevingadvies?

Lezingen, bezinningsdagen en workshops

Bureau Beeldzin is gespecialiseerd in communicatie aan de hand van beeldmateriaal, literatuur en film. Kunstenaars brengen ons tot een andere manier van kijken. Beeld wordt intermediair of een kijkwijzer zodat een vrije en open gespreksruimte ontstaat voor de deelnemers: de Beeldzin-methode. Zo ontstaat gelegenheid om over en weer tot verdieping, tot nieuwe beeldvorming en zingeving te komen. Daartoe biedt Bureau Beeldzin de aanzet, de oefening en het gereedschap. Samenstelling en thema ontstaan in overleg met de opdrachtgever.

Enige onderwerpen voor lezingen, bezinningsdagen of workshops:

  1. Het gelovig krediet van de crisis...
  2. Levenstijd, leeftijd, de tijd van je leven !
  3. Exodus als levensmodel adhv schilderijen.
  4. God en de kunst: spagaat of uitdaging?
  5. De levensboom: waar liggen jouw wortels?