Bent u op zoek naar:

  • een communicatieve spreker
  • een bijzondere opening van uw congres
  • motivatie en inspiratie voor uw werkverband
  • of juist naar beeld- en vormgevingadvies?

Beeldzin

Bureau Beeldzin (Felicia Dekkers, neerlandica, theologe) legt zich toe op verdieping, bezieling in en vanuit communicatie. Beeldzin staat voor beelden, zinnen en taal, zingeving. De Beeldzin-methode ondersteunt deze wijze van werken die geschikt is voor allerlei doel- en leeftijdsgroepen. Andere werkwijzen die ingezet worden zijn het Levensbeschouwelijk mozaïek en Visual storytelling.

Bureau Beeldzin heeft zich ontwikkeld tot drie werkgebieden:

  1. Lezingen, studiedagen en workshops
  2. Vorming, toerusting en coaching
  3. Beeld- en tekstredactie

Doelgroepen: onderwijsorganisaties; Adelbertverenigung; Zinweb; Maand van de Spiritualiteit; HOVO-onderwijs; diverse kloosterordes; kerkenraden en pastores; vrouwenorganisaties; Oecumenische vrouwensynode

Opdrachten: Beweging van Barmhartigheid; Stad Gods; Bureau Mamre; IKON; Arkade-Cilon; Stichting Luciver; Chatrats; Stichting Vrienden van Nazareth